Algemeen
Het eerste volle jaar zonder ‘Corona hick-ups’ hebben we achter de rug! Wat niet wegneemt dat we nog lang te maken zullen hebben met de gevolgen van dit drastisch ingrijpende virus. In veel gezinshuizen was het spannend en niet alleen om ‘het’ te krijgen maar zeker ook om iedereen thuis te managen. We horen nog vaak verhalen over deze periode en dat zegt veel.
In deze nieuwsbrief praten we jou graag weer bij. We hebben veel te vertellen!

Shelter Advies komt naar jou toe!
Inmiddels hebben we 2 sessies in het land gehouden waar we een groep gezinshuis-ouders (en andere geïnteresseerden) vertellen over onze ervaringen en de ontwikkelingen die er zijn in allerlei gezinshuisverzekeringen. Onze bijeenkomsten worden goed bezocht en bijzonder gewaardeerd. De volgende ‘Ronde door het Land’ staat gepland voor 27 februari ’24 in de regio Breda. Woon je in de buurt, zet deze datum dan vast in je agenda. De uitnodiging volgt over enkele weken.

Gezinshuispakketpolis; weetjes.

  • We krijgen wel eens een vraag hoe wij handelen bij een rechtsbijstandverzekering als het gaat om onze betrokkenheid. Welnu, een zaak wordt door jou als gezinshuisouder rechtstreeks bij de verzekeraar gemeld. In het kader van privacy worden wij niet op de hoogte gehouden van de voortgang van een casus. Dit kan alleen als wij hiervoor gemachtigd worden.
  • Een ander belangrijk punt is de wachttijd die van toepassing is nà het sluiten van een nieuwe rechtsbijstandverzekering. De wachttijd is 3 maanden. Dit is niet altijd van toepassing, bijvoorbeeld niet bij nieuwe verkeerszaken.
  • Eén van de dekkingen is de Extra Kosten verzekering. Deze keert letterlijk de extra kosten uit na een gedekte schade gedurende 52 weken met een maximaal verzekerd bedrag van 75k. In sommige situaties kan dit ontoereikend zijn. Kijk dit voor jezelf eens na.
  • Het valt ons op dat wij (ondanks het onderhoudsformulier) niet altijd over de meest actuele gegevens beschikken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal jeugdigen, wijziging rechtsvorm, zijn er zonnepanelen en zo ja, hoeveel. Bij meer dan 50 zonnepanelen is nl. een Scope 12 keuring verplicht. We zien steeds meer calamiteiten en verzekeraars spelen hier op in. Ook interne of externe verbouwingen zijn voor ons belangrijk om te weten. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden middels het onderhoudsformulier.
  • Vanaf januari worden de serviceovereenkomsten met 4,4% geïndexeerd. Deze indexatie wordt toegepast vanaf de prolongatiemaand van de serviceovereenkomst (maand waarop de overeenkomst voor het eerst is ingegaan).

Personeel
Steeds vaker zien we gezinshuizen mèt personeel. Het is belangrijk om te weten dat de standaard polissen geen dekking kennen voor het risico van werkgever-zijn. Dat betekent dat werknemers in deze situaties niet verzekerd zijn! Speelt dit in jouw gezinshuis; laat ons dat dan weten dan kunnen wij de verzekeringen daarop aanpassen.
In dit kader is het ook van belang om te weten dat er een contract met een Arbodienst gesloten moet worden. We zien nog te vaak dat dit onbekend is met alle risico’s van dien.

 Maak je geen gebruik van personeel maar zet je ZZP-ers in zorg er dan voor dat je een polis van de aansprakelijkheidsverzekering in je bezit hebt. Dit is echter geen garantie dat een schade die een ZZP-er in jouw gezinshuis veroorzaakt altijd onder deze eigen polis gedekt is. Én in hoeverre ben je als gezinshuisouder aansprakelijk als een ZZP-er in jouw gezinshuis zelf schade oploopt. We zien steeds vaker dat een rechter deze werkvorm afwijst en vindt dat er sprake is van werkgeverschap. We zijn dit verder aan het onderzoeken. Zodra hier meer over bekend is, komen wij hierop terug.

Tot slot
Om onze dienstverlening op peil te houden zijn we continu op zoek naar betere voorwaarden en/of producten maar ook slimmere methodes om te werken. Dit in combinatie met de groei van het aantal gezinshuizen brengt met zich mee dat wij ook groeien als team.
Graag stellen we onszelf nog eens aan jou voor.

Van links naar rechts: Marloes, Gerco, Fenny, Alie, Klaas-Jan, Johan, Rianne en Marjanne.

Wij wensen jou en iedereen in jouw huis een fijn kerstfeest en geweldig nieuw jaar. Dat jouw wensen en je hoop en verwachting werkelijkheid mogen worden.
Ben je eens in de buurt: van harte welkom bij ons in Hasselt voor een bakje koffie of thee.Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Shelter Advies maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie